Akademicki Klub Turystyczny WATRA

Historia Klubu

Historia klubu AKT Watra

Akademicki Klub Turystyczny Watra został założony w 1960 roku w Gliwicach. Działalność klubu poprzedzały niecykliczne spotkania oraz wyjazdy, organizowane już od 1957 roku, mające na celu popularyzowanie turystyki. Jednakże zorganizowanie w 1959 roku III Złazu Babiogórskiego, na którym pojawiło się 250 osób, było głównym powodem, dla którego postanowiono zainicjować stałe spotkania osób zainteresowanych turystyką. Następstwem tego było powołanie przez grupę studentów w grudniu 1960 roku Akademickiego Klubu Turystycznego. Nazwa „Watra” została nadana w drugiej połowie lat 60.
Członkowie AKT Watra w latach 60. Fot. mat. Alina Bolek
W drodze na Markowe Szczawiny. Lata 60. Fot. mat. Halina Pływacz

Początki

Początki AKT Watra wiązały się z działalnością sekcji: górskiej oraz przewodnickiej, kajakarskiej, speleologicznej, narciarskiej, a także płetwonurkowej. W związku z nimi organizowano wczasy wędrowne, rajdy górskie, spływy kajakowe, wyjazdy narciarskie. Warto również wspomnieć, że w 1967 roku powstało AKT Studenckie Koło Przewodników Turystycznych „Harnasie” (obecnie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich „Harnasie”), które w latach 70. odłączyło się od Watry.

Od początku działalności AKT Watra funkcjonował jako oddział Komisji Turystyki i Sportu Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz od 1977 roku wchodził w skład organizacji Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Gliwicach. Od 1992 roku do dziś „Watra” uznana została za stowarzyszenie.

Lata 60-dziś

W latach 60-80. pod szyldem AKT zorganizowanych zostaje bardzo dużo wypraw, wyjazdów, imprez. Niektóre z nich na stałe zapisały się w tradycji klubowej i są kultywowane do dziś, tak jak np. przejście Gliwice – Pietraszonka, przejście Krowiarki – Pietraszonka, Złaz Księżycowy, Złaz Babiogórski, Wiosna Gorczańska, spływy kajakowe na Obrze.

W roku 1997 w AKT Watra zorganizował Kurs Turystyki Wszechstronnej (źródłem tego wydarzenia były wcześniejsze kursy organizowane w latach 80.), który po dziś dzień zrzesza liczne grono miłośników turystyki.
Spływ na Obrze w 1978 roku. Fot. mat. Piotr Drabik
Góry Fogaraskie, rok 1985. Fot. mat. Dariusz Dzida Czerniak
W latach 90. po raz pierwszy pod szyldem AKT Watra odbyły się Spływ Mikołajkowy, a także, przy współudziale Towarzystwa Karpackiego, spotkania dotyczące Karpat rumuńskich: „Karpaty rumuńskie w weekend”. Z kolei od roku 2000 zaczęła się impreza kajakowa na Kłodnicy – Kłodnica Challenge – „O puchar Prezesa” towarzysząca Igrom. 

Obecnie członkowie AKT Watra organizują wyprawy turystyczne – górskie, rowerowe, kajakowe i inne - w różne zakątki świata. Ponadto klubowicze kultywują tradycyjne imprezy, a także inicjują nowe spotkania. Popularyzację turystyki przynoszą także slajdowiska odbywające się w Gliwicach i prezentujące turystyczne dokonania klubowiczów oraz przyjaciół AKT Watra.

Tradycje Klubowe

Nazwa Watra - nadana w drugiej połowie lat 60. XX wieku. W gwarze góralskiej watra oznacza ognisko. Hymn Watry – jego źródłem jest ludowa pieśń o Pirynie wywodząca się z Bułgarii. Do melodii pieśni ułożono polski tekst rozpoczynający się słowami „Jasno płonie watra w lesie”. Skojarzenie pierwszy słów piosnki z nazwą AKT spowodowało, że stała się ona hymnem Klubu, który śpiewany jest podczas ważny watrowych uroczystości. Odznaka klubowa – symbolem klubu, znajdującym się na odznace, jest śnieżyczka przebiśnieg.

Warto dodać, że wszystkie odznaki akademickich klubów turystycznych są podobne, różnią się jednak napisem oraz kwiatem.