Akademicki Klub Turystyczny WATRA

Zarząd

Kadencja 2023-2024

Zarząd Akademickiego Klubu Turystycznego WATRA

Karolina Szyszka

Prezes Zarządu

Natalia Krzyścin

Wiceprezes Zarządu

Marta Kowalczewska

Skarbnik

Maciek Rzepka

Kierownik Chatki

Agnieszka Baranowska

PR

Kacper Smyrak

Sekretarz

Krzysztof Wolny

Sprzętowiec